ORGANIZATORZY


    Centrum Targowe FairExpo Sp. z o.o. Centrum Targowe FairExpo Sp. z o.o.
    Tereny dawnych Międzynarodowych Targów Katowickich Sp. z o.o.
    ul. Bytkowska 1B
    40-955 Katowice


    Fax(+48 32) 6012592ZESPÓŁ ORGANIZACJI TARGÓW
Centrum Targowe FairExpo Sp. z o.o.
40-955 Katowice, ul. Bytkowska 1b
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000361843, NIP 634-275-88-90, Regon 241694177
Kapitał zakładowy 5 000 PLN
Centrum Targowe FairExpo Sp. z o.o.  Centrum Targowe FairExpo Sp. z o.o.
  ul. Bytkowska 1B
  40-955 Katowice