Główna tematyka targów
Cukiernictwo
 • Expresy do kawy
 • Dodatki cukiernicze
 • Maszyny i urządzenia
 • Wyposażenie cukierni
 • Produkty i półprodukty spożywcze
 • Dekoracje
 • Wyroby cukiernicze
 • Wyroby czekoladowe
 • Galanteria cukiernicza
 • Bakalie
 • Miód i produkty pszczelarskie
 • Produkty przemysłu tłuszczowo-olejarskiego
 • Urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne, meble sklepowe
 • Maszyny pakujące
 • Magazynowanie
 • Modernizacja zakładów
 • Urządzenia do utrzymania czystości i higieny
 • Aparatura pomiarowo-kontrolna oraz urządzenia laboratoryjne
 • Urządzenia myjące i środki czystości
 • Transport
 • Odzież robocza
 • Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
 • Wydawnictwa branżowe
Piekarnictwo
 • Dodatki piekarskie
 • Maszyny i urządzenia
 • Wyposażenie piekarni
 • Produkty przemysłu piekarskiego
 • Produkty i półprodukty spożywcze
 • Wyroby czekoladowe
 • Bakalie
 • Miód i produkty pszczelarskie
 • Produkty przemysłu tłuszczowo-olejarskiego
 • Urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne, meble sklepowe
 • Maszyny pakujące
 • Magazynowanie
 • Modernizacja zakładów
 • Urządzenia do utrzymania czystości i higieny
 • Aparatura pomiarowo-kontrolna oraz urządzenia laboratoryjne
 • Urządzenia myjące i środki czystości
 • Transport
 • Odzież robocza
 • Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
 • Wydawnictwa branżowe
Lodziarstwo
 • Maszyny i urządzenia
 • Wyposażenie lodziarni
 • Urządzenia do produkcji lodów
 • Koncentraty smakowe i dodatki do lodów
 • Dekoracje
 • Wyroby czekoladowe
 • Lody
 • Bakalie
 • Urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne, meble sklepowe
 • Magazynowanie
 • Urządzenia do utrzymania czystości i higieny
 • Aparatura pomiarowo-kontrolna oraz urządzenia laboratoryjne
 • Urządzenia myjące i środki czystości
 • Transport
 • Odzież robocza
 • Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
 • Wydawnictwa branżowe