GŁÓWNA TEMATYKA TARGÓW
CUKIERNICTWO
 • Maszyny i urządzenia cukiernicze
 • Urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i wentylacyjne
 • Maszyny pakujące
 • Wyposażenie cukierni
 • Produkty i półprodukty spożywcze
 • Produkty przemysłu tłuszczowo-olejarskiego
 • Produkty i półprodukty przemysłu nabiałowego
 • Dekoracje i dodatki cukiernicze
 • Galanteria cukiernicza
 • Naturalne barwniki spożywcze
 • Expresy do kawy i sprzęt dla baristów
 • Wyroby czekoladowe i kakaowe
 • Bakalie
 • Miód i produkty pszczelarskie
 • Magazynowanie i przechowywanie
 • Systemy modernizacji zakładów cukierniczych
 • Urządzenia do utrzymania czystości i higieny oraz odzież robocza
 • Aparatura pomiarowo-kontrolna oraz urządzenia laboratoryjne
 • Transport
 • Wydawnictwa i portale branżowe
PIEKARNICTWO
 • Maszyny i urządzenia piekarnicze
 • Piece piekarnicze i linie produkcyjne
 • Krajalnice do chleba
 • Maszyny pakujące
 • Sprzęt i wyposażenie piekarni
 • Produkty i półprodukty przemysłu piekarskiego i spożywczego
 • Magazynowanie
 • Systemy modernizacji piekarni
 • Urządzenia do utrzymania czystości i higieny oraz odzież robocza
 • Aparatura pomiarowo-kontrolna oraz urządzenia laboratoryjne
 • Urządzenia myjące i środki czystości
 • Transport
 • Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
 • Wydawnictwa i portale branżowe
LODZIARSTWO
 • Maszyny i urządzenia do produkcji lodów
 • Wyposażenie lodziarni
 • Meble do lodziarni i kawiarni
 • Koncentraty smakowe, dodatki i komponenty do produkcji lodów
 • Dekoracje i galanteria lodowa
 • Wyroby czekoladowe i kakaowe
 • Lody
 • Bakalie
 • Komponenty owocowe do produkcji lodów naturalnych
 • Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
 • Magazynowanie i przechowywanie lodów
 • Urządzenia do utrzymania czystości i higieny oraz odzież robocza
 • Aparatura pomiarowo-kontrolna oraz urządzenia laboratoryjne dedykowane branży lodziarskiej
 • Transport
 • Wydawnictwa i portale branżowe